Baner mediaINSTAL racjonalne gospodarowanie energią nowoczesne systemy grzewcze

Przykładowe realizacje

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.